korporativni blog

Mnoge organizacije koje počinju da koriste Content marketing odnosno Marketing sadržaja ili Social media marketing odnosno Marketing na društvenim mrežama, a žele da ponude sadržaj na više ličan način, započinju svoje napore s blogom. Iako poslovno blogovanje odavno nije nešto novo i mnoge kompanije imaju blog, mnogo drugih ga nema. To naravno nije nužno, ali u praksi je relativno malo razloga da to ne učinite. Zašto ne biste onda to uradili? Ovaj vodič za korporativni blog nudi odgovore.

Imajte na umu da postoje mnoge rasprave o vrednosti, budućnosti, pa čak i korisnosti kompanijskog blogovanja u eri „vizuelnog sadržaja“, pa čak i „preopterećenja sadržajem“.

Nemojte im odvlačiti pažnju i gledajte svoje kupce, marku, ljude, naraciju i fokus. Za šta se zalažete i šta možete uraditi za svoju idealnu ciljnu grupu. To je izazov. Istovremeno: započnite jednostavno! Usredsredite se na pitanja koja vaši potencijalni kupci i drugi ljudi zaista žele da vide pre nego što uopšte počnu da razmišljaju o saradnji sa vama.

Šta su zapravo blogovi?

Blogovi su platforme za stvaranje specifičnih vrsta sadržaja na internetu, njihovo deljenje i interakciju s drugima oko tih objekata sadržaja, poznati su kao – postovi na blogovima, blog-postovi, a često govorimo i samo “tekstovi”.

Imaju niz zajedničkih obeležja kao što su mogućnosti komentara, trackback-ovi itd. Aktiviranje svih ovih karakteristika nije nužnost. Poslovni blogovi ili korporativni blog bi trebalo da se usredsredi na nepromotivne i redovno ažurirane unose sadržaja (postove/tekstove).

Blog je zanimljiv onoliko koliko je zanimljiv za druge. (Lee Odden)

Blogovi obično za cilj imaju da privuku potencijalne kupce, da pruže informacije unapred definisanoj ciljnoj grupi i da podstaknu konverzije. Iako sadržaj obično nije direktno promotivan, korporativn blog očigledno služe za postizanje direktnih i indirektnih poslovnih ciljeva.

Blogovi su bitni delovi većine programa na društvenim mrežama, a i dalje su čvorišta strategija Content marketinga. U praksi, ovakav pogled na Content marketing se vraća u pristupima mnogih kompanija: blogovima kao čvorištima i raznim drugim kanalima i formatima sadržaja kao “provodnicima”. Ipak, istinsko središte bilo koje Content marketing strategije je vrednost kupca koja generiše poslovnu vrednost.

Sve što treba da znate o kompanijskom blogu

Korporativni blog služi višestrukim potencijalnim marketinškim ciljevima:

 • Podizanje svesti;
 • Pružanje potrebnih informacija – potencijalnim kupcima;
 • Angažovanje različite ciljne grupe, na primer, uključujući novinare;
 • Brendiranje (sve dodirne tačke imaju važnu dimenziju brendiranja);
 • Generisanje potencijalnih klijenata (i upravljanje njima);
 • Izgradnja odnosa;
 • PR (u netradicionalnom smislu);
 • Uticajni (influenser) marketing.
 • Povratne informacije i slušanje;
 • Marketing u zajednici;
 • Podsticanje prometa, pretplate i registracije.

Korporativni blog možete takođe da koristite za fokusiranje na poslovne ciljeve koji nisu povezani s marketingom ili na  oblike komunikacije i interakcije.

Korporativni blog i realnost

Aktivnosti društvenih mreža i Content marketinga mnogih kopanija su u stvarnosti ograničene na podsticanje interakcija i konverzija putem bloga i platformi društvenih mreža koje su povezane sa njima. Takvi planovi za društvene mreže i Content marketing su često ograničeni na objavljivanje, slušanje, odgovaranje i delovanje s centralnom ulogom za sadržaj, kakav se deli putem blogova.

Iako društvene mreže i Content marketing nude mnogo više mogućnosti od bloga, fokus na sadržaju i blogu je organski. Većina saobraćaja na web lokacijama i generisanim potencijalnim kupcima na internetu dolazi sa pretraživača. Zato što su pretraživači i dalje većinski izvor kupaca tokom različitih faza njihovog putovanja (buyers journey). Takođe, korporativni blog se više čitaju jer ljudi hoće da se “konsultuju” i aktivno traže informacije tokom svog putovanja.

Sadržaj je takozvani društveni objekat: to je ono što ljudi otkrivaju, čitaju ili gledaju, dele, komentarišu i razgovaraju o tome. Sadržaj služi društvenoj potrebi, rešava bol, pruža ljudski odgovor, usmeren je na ljude, a takav je i korporativni  blog.

Korporativni blog i dalje često služi kao centar sadržaja, a Content marketing kao strateška aktivnost.

Korporativni blog 14 faktora uspeha u ovum vidu vođenja bloga

Ispod smo nabrojali neke važne elemente koji određuju uspeh bloga. Oni se sastoje od nekoliko koraka koje bi trebalo preduzeti i nekoliko saveta. I neka vas ne brine: blog nije naučna fantastika, ali mi volimo da budemo detaljni.

 1. Iznošenje željenih ishoda i definisanje mernih podataka i KPI-a, u korelaciji sa drugim marketinškim strategijama.
 2. Identifikovanje ciljne publike/grupe, osobina kupaca i ostalih elemenata na dobro dokumentovan i način koji je usmeren na kupca.
 3. Mapiranje potreba, namera i više ciljnih grupa. Iako se blog obično fokusira na pitanja potencijalnih kupaca, postoji više nego isključivo poslovanje. Reč je o osećanjima, a ponekad i o zabavi. Posao ne sme da bude dosadan, a isto važi i za korporativni blog.
 4. Usklađivanje potreba i željenih ishoda te uspostavljanje odgovarajućih procesa i tokova na proračunat način, dodeljivanjem odgovarajućih resursa i predviđanjem alata za saradnju i planiranje, poput uredničkih kalendara.
 5. Inventarisanje, stvaranje i prenamena sadržaja koji može da zadovolji potrebe, da odgovori na bol, da angažuje, da dovede do ishoda, da privuče i uveri u formi bloga.
 6. Interakcija s čitaocima i ostalim blogerima. Građenje zajednica koje formiraju i angažuju već postojeće zajednice kupaca, potencijalnih klijenata, saradnika itd.
 7. Praćenje mernih podataka za uspeh uz kontinuirano testiranje i poboljšanje. Odvažite se da promenite kurs i nastavite da prikupljate povratne informacije i poboljšavate ono što radite. Niko nije savršen!
 8. Primena najboljih praksi u vezi sa samim pisanjem (SEO on page/SEO tekstovi), sa formatima sadržaja i više tehničkih tema.
 9. Ugraditi aktivnosti bloga u društveni kontekst s uspostavljenom strategijom društveno korisnog sadržaja. Takva strategija obično posmatra ponašanje ciljne grupe na društvenim mrežama i omogućava jednostavno deljenje i interakciju na najvažnijim platformama.
 10. Integrisanje blog aktivnosti u celokupni Content marketing, marketing na društvenim mrežama, marketing zajednice, generisanje potencijalnih kupaca itd. Koji god ciljevi bili u pojedinačnom kontekstu: korporativni blog marketing je deo jednog šireg konteksta. To takođe podrazumeva integraciju s različitim marketinškim alatima poput automatizacije marketinga.
 11. Pružanje doslednog “čitalačkog” i korisničkog iskustva primenom tehnika pripovedanja (storyteling) koristeći naraciju, stil, ključnu priču/poruku brenda, zatim jezik i karakteristike ciljne publike.
 12. Omogućiti ljudima da svoj sadržaj dele na ličan način i mnogo manje formalan nego što je ovaj tekst. Reč je o ljudima!
 13. Osposobljavanje blogera (pisaca za korporativni blog), osnaživanje i uvid u njihove potrebe. Opet, reč je o ljudima. Ako im se ne ispere mozak, niko neće hteti da radi sve duže i više samo da bi radio duže i više. Postoji ljudski faktor x, a često se ne radi o novcu.
 14. Planiranje, strukturiranje i uspostavljanje procesa i smernica (neki ih nazivaju “politikama”) koji su usmereni na osnaživanje saradnika. Međutim, nemojte previše da planirate i ostavite prostora za saradnju zaposlenih, kreativnost i timski rad.

Zašto je korporativni blog važan – da li treba vama?

Nemaju sve organizacije/kompanije blog. Moraju li da ga imaju? Treba li vama korporativni blog?

Blog je bitan deo većine sadržaja na društvenim mrežama, a i dalje je središte Content marketing strategija.

Da li kompanija treba da ima korporativni blog? Zavisi, postoji nekoliko valjanih razloga za vođenje korporativnog bloga, a prilikom odlučivanja da li želite da ga uključite ili ne (ili da dobijete neke ideje o tome kako bolje da iskoristite postojeći), dobro je znati zašto je korporativni blog (to jest može biti) važan.

Otkrijte neke činjenice, desetine razloga zašto je korporativni blog važan, zatim mesto i ulogu korporativnog bloga u društvenom okruženju. Nepotrebno je reći da blog takođe igra bitnu ulogu u strategiji marketinga digitalnog sadržaja mnogo kompanija/organizacija.

Uradite besplatnu analizu vašeg online poslovanja i saznajte šta je sve potrebno da primenite za rast vašeg biznisa/preduzeća/kompanije

korporativni blog

metrike za korporativni blog